Vera Aelbrecht

°1961
Regentaat Plastische Opvoeding Rijksnormaalschool Gent.

Mijn wandtapijten zijn gemaakt met gerecycleerde touwen (restanten, bobijnen, touw met fouten) van een touwweverij.

Ik maak mijn ontwerpen in functie van de kleur en de hoeveelheid touw dat ik wil gebruiken en in voorraad heb.

De structuur en de dikte van de touwen geven telkens weer verrassende resultaten.

Het is telkens opnieuw een uitdaging, want de kleuren en de voorraad van de touwen zijn beperkt.

Ik hanteer verschillende technieken om mijn wandtapijten te maken zoals weven, breien en haken.

aelbrechtv@gmail.com

more work