Jean-Pierre Smet

Mijn artistieke praktijk bestaat uit schilderen, tekenen en grafiek.

De thematieken in mijn werk zijn heel divers. Ik kan zowel geboeid zijn door landschappelijke beelden, architecturale vormen, stillevens, als door thema’s waarin de menselijke figuur centraal staat.

Zo is er een reeks van landschappen gecreëerd op basis van zelf genomen foto’s. Ik stel daarbij de vraag hoe ik de natuur wil weergeven. In beelden die dicht bij de werkelijkheid aanleunen of die eerder naar de natuur refereren, die een grotere mate van abstractie inhouden?
Een schilderij, tekening, grafisch werk heeft in zekere zin altijd een bepaalde mate van abstractie, zelfs in zogenaamde realistische werken. In de abstractie zijn er verschillende gradaties. Het aftasten van die verschuiving maakt deel uit van mijn werk. In een andere reeks komt de relatie tussen mens en dier aan bod. Gedragen mensen zich soms als dieren?  
Vertonen dieren soms een menselijk gedrag?
In deze reeks zijn er ook verwijzingen naar het heimelijke in de mens, voyeurisme en dergelijke meer.
Naast het inhoudelijke, schenk ik aandacht aan de wijze waarop de verf is aangebracht, de omgang met de materie.

Mager aangebracht of dikkere lagen? Lopend? Pasteus? De tegenstelling tussen beiden opzoeken?
Ook in de grafische technieken tracht ik de tactiliteit van de materie duidelijk te maken.
Hoe is met de droge naald omgegaan in de drukplaat? Hoe laat ik de eigenheid van monotype tot zijn recht komen? Het zichtbaar maken van de handeling trekt mij aan.

Ieder werk is een uitdaging; er wordt geschilderd, overschilderd, vernietigd, gekrast …

more work